Jednymi z najbardziej dyskusyjnych spraw podczas organizacji ślubu kościelnego są koszty związane z ceremonią. Dawniej księża zwykle mówili, że można złożyć na ten cel ofiarę „co łaska”, dziś coraz częściej mają konkretne cenniki. Bez wahania operują konkretnymi kwotami. Opłaty związane z organizacją ślubu kościelnego bywają zaskakująco wysokie dla narzeczonych.

Ślub w innej parafii

Wiele osób kojarzy ślub kościelny jedynie z opłatą za ceremonię. Jednakże, aby stanąć przed ołtarzem, konieczne jest zdobycie wielu dokumentów, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Niektóre z tych opłat mogą być dla narzeczonych niespodzianką.

Narzeczeni których pytałem ile zapłacili, mieszkają w województwie mazowieckim. Ślub wzięli poza parafią, do której przynależą, a to miało dla nich dodatkowe koszty. Za zgodę parafii na zawarcie małżeństwa w innym kościele, dosyć niechętnie udzielonej, musieli uiścić opłatę w wysokości 150 zł. Gdy o tym usłyszeli, byli mocno zdziwieni. Oczywiście sensowna argumentacja to konieczność utrzymania kościoła, rachunkami za media.

Zapowiedzi

Kolejnym odpłatnym obowiązkiem przez uroczystością jest ogłoszenie zapowiedzi przedślubnych. W przypadku wspomnianej pary zapowiedzi odbędą się w rodzinnych parafiach narzeczonych. Wydatek związany z zapowiedziami jeszcze przed nimi.

Z Urzędu Stanu Cywilnego narzeczeni muszą pobrać z kolei zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Za sporządzenie aktu małżeństwa opłata skarbowa wynosi 84 zł.

Para musi wziąć również udział w naukach przedmałżeńskich. Ze względu na zmianową pracę narzeczonego pani Karoliny para zapisała się na weekendowy kurs w Domu Rekolekcyjnym na terenie jednej z parafii w woj. mazowieckim. Koszt kursu, wraz z noclegami i posiłkami, wynosi 550 zł.

Narzeczeni mają też już za sobą spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. Przy okazji zapytali proboszcza, jaki jest koszt udzielenia sakramentu.

Co łaska czy cennik?

Słyszy się różne opinie o tej cenie. Jedni mówili, że ksiądz podał konkretną kwotę, inni usłyszeli od proboszcza „dajcie, ile możecie”. Często ksiądz bez wahania proponuje konkretną opłatę za ślub. Tu należy się liczyć z wydatkiem minimum 500 zł. Jest to optymalna oplata, wraz z kościelnym i organistą. Najwyższa opłata którą pochwalili się narzeczeni to 1000 zł. Jest to koszt standardowego ślubu kościelnego. Ale są przypadki kiedy w ceremonii uczestniczą dodatkowe osoby duchowne, chór kościelny, albo jest to ceremonia w plenerze. Wtedy najlepiej razem z księdzem w szczerej rozmowie obliczyć realne koszty.

Opłata za ślub a prawo kanoniczne

Na moje pisemne zapytanie Ks. Przemysław Śliwiński z biura prasowego Archidiecezji Warszawskiej tłumaczy, czy księża mogą wymagać uiszczenia konkretnej opłaty za udzielenie sakramentu ślubu. Odpowiedź duchownego jest dość zaskakująca.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi w kan. 848, ze szafarz nie może się domagać niczego za udzielenie sakramentów. To jest taka bardzo twarda zasada, z której papież Franciszek wywodzi zdanie, że nie może być cenników za sakramenty. Tym bardziej z racji ubóstwa na przykład nikt nie może być pozbawiony jakiegokolwiek sakramentu

Ks. Śliwiński. Dodał też, że opłata jest dobrowolna. Księża nie powinni podawać nawet widełek cenowych za poszczególne usługi.

Priest is taking a wedding ring from the tray, without face

Jak zmniejszyć koszty ślubu w kościele

A zatem Mili Narzeczeni, Wasza ceremonia ślubna zamyka się w kwocie około 2000 zł. Do tego doliczcie przystrojenie kościoła, oprawę muzyczną. Bardzo często Pary Młode które mają ślub tego samego dnia w kościele dzielą się kosztami dekoracji i dodatkowej oprawy muzycznej, organisty. Jeśli ksiądz będzie życzliwy udzieli Wam informacji kto przed wami lub po was na ślub. Inną kwestią jest Wasza zażyłość z księdzem. Jeśli zna was od chwili chrztu, od dzieciństwa, regularnie jesteście na niedzielnej mszy, to na pewno możecie liczyć na przychylność w kwestii ceny.