Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. W uzgodnionym wcześniej terminie narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, gdzie zostaje spisany protokół tzw. kanonicznego badania narzeczonych. Dostarczają wtedy potrzebne dokumenty. Zapowiedzi przedślubne głoszone są w parafii narzeczonej i narzeczonego przez kolejne dwie niedziele. Na zapowiedzi poza naszą parafią dajemy zanosząc pismo otrzymane podczas spisania protokołu w kancelarii parafialnej.

Wtedy również otrzymujemy kartki do dwóch spowiedzi (spowiedź pierwsza winna być odbyta po spisaniu protokołu przedślubnego, druga w przeddzień ślubu). Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i dajemy mu kartkę do podpisania. W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej w celu omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione. Wszelkie sprawy organizacyjne typu: oprawa muzyczna, dekoracja świątyni również wymagają wcześniejszych ustaleń z właściwymi osobami.

W dzień ślubu narzeczeni wraz ze świadkami w czasie uzgodnionym z kapłanem zgłaszają się w zakrystii w celu dopełnienia formalności. Dostarczają obrączki i potrzebne dokumenty. Należy wcześniej zgłosić proboszczowi, jeżeli narzeczeni mają życzenie aby sakramentu małżeństwa udzielał ksiądz z innej parafii.

Niezbędne dokumenty:
Aktualna, tj. z datą do 6 miesięcy metryka chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii). Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu). Świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej. Zaświadczenie z USC (w trzech egzemplarzach) uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub akt ślubu – jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. Zaświadczenie z USC jest ważne 3 miesiące. Dowody osobiste. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii. Zaświadczenia z poradnictwa rodzinnego. Dane dwóch świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego). Potwierdzenie odbycia spowiedzi przedślubnej. Świadkowie ślubu – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Pamiętajcie, że szczególnie w małych parafiach ksiądz może mieć nieco odmienne zasady. Ważne aby zgłosić się do niego jak najwcześniej po tym jak zadecydujecie o wspólnym życiu w związku sakramentalnym.

Opłaty

W ślubnym budżecie dobrze jest przewidzieć opłaty. Co do ślubów cywilnych wszystko jest urzędowo ustalone. W kościele jest inaczej. Decydują więzi, często osobiste z księdzem, który zna waszych rodziców, przyjmował Wasz chrzest, komunię, widzi was co niedzielę na mszy. Tutaj dajemy księdzu za ślub z przyjemnością, to część Waszego życia. Niedługo będą chrzciny Waszych dzieci, pierwsza komunia. To bardzo wzruszające przeżycia. Jeśli kościół jest zabytkowy, widzicie jak nabiera kolorów, jak odnawiane są jego podwoje. Tradycyjnie jeżeli jesteście z małej biednej parafii, czy z niezamożnej rodziny, ksiądz przyjmie ofiarę 500 zł. Proporcjonalnie danina może sięgnąć 2500 zł, jeśli ślub planujecie w zabytkowych kościołach w centrum miast jak Kraków, Gdańsk, Toruń czy Warszawa.